header

privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Na de reis zullen uw bijzondere persoonsgegevens zoals eventuele dieetwensen, contactpersonen, paspoortgegevens etc. automatisch uit ons systeem verwijderd worden.

Uw adresgegevens en algemene persoongegevens zullen wij 7 jaar bewaren. Wij zijn hier toe wettelijk verplicht (adminstratieplicht).

U kunt ons te aller tijden vragen wat voor gegevens wij van u hebben bewaard en indien u wil dat wij deze verwijderen zullen wij dit -voor zover de wet het toelaat- doen

Uw gegevens worden gepseudonimiseerd en alleen digitaal bewaard. Dat wil zeggen dat er een paar koppelingen nodig zijn om uw volledige persoonsgegevens te kunnen zien.

Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en deze niet uitbesteden aan derden.

najade
najade
najade
najade
najade
najade
najade
najade
Info bij schipper Hans Vlasbloem, 0595-402255, 06-53290188 of vofzandbank@planet.nl
VOF de Zandbank, Gangstraat 3 9973 PP Houwerzijl.
facebook sto-garant blog

De Najade maakt deel uit van de vloot op Zeilklippers.nl