Nederlands - Deutsch
Facebookpagina | Blog
Zeilen Oostzee, WaddenzeeKlipper Najade

Privay wetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing 

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Na de reis zullen uw bijzondere persoonsgegevens zoals eventuele dieetwensen, contactpersonen, paspoortgegevens etc. automatisch uit ons systeem verwijderd worden. 

Uw adresgegevens en algemene persoongegevens zullen wij 7 jaar bewaren. Wij zijn hier toe wettelijk verplicht (adminstratieplicht). 

U kunt ons te aller tijden vragen wat voor gegevens wij van u hebben bewaard en indien u wil dat wij deze verwijderen zullen wij dit -voor zover de wet het toelaat- doen 

Uw gegevens worden gepseudonimiseerd en alleen digitaal bewaard. Dat wil zeggen dat er een paar koppelingen nodig zijn om uw volledige persoonsgegevens te kunnen zien. 

Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en deze niet uitbesteden aan derden.

 

Prijzen 2019


Wij hebben de volgende aanbiedingen voor groepsreizen. Dagtochten met droogvallen, fietsen of wedstrijdzeilen. Avondzeiltochten in combinatie met een uitgebreide Barbecue in de kassen van de Roussant. Fietsen en Zeilen arrangementen: zeilen naar Schiermonnikoog waar direct bij de haven fietsen voor een tocht over het eiland voor u klaar staan. Natuurreizen met of zonder bioloog. Teamtrainingenworkshops, familiefeesten. En natuurlijk weekeinden, lange weekeinden, schoolreizen en weektochten of tweeweekse tochten.


Info bij schipper Hans Vlasbloem, 0595-402255, 06-53290188  of vofzandbank@planet.nl VOF de Zandbank, Gangstraat 3 9973 PP Houwerzijl.

 

Meerdaagse reizen: 16 pers. evt. 2 extra bedden in Nederland. Dagtochten: 29 pers.

Oostzee/Noordzee: max. 12 pers.

 

 
Waddenzee
Oostzee
1 Oktober- 30 April (Waddenzee)
week
€ 4320-
€ 4740.-
€ 3890.-
midweek
€ 2840.-
€ 3120-
€ 2560.-
schoolweek
€ 2580
€ 28.30-
€ 2320.-
weekend
€ 2080-
€ 2260.-
€ 1860.-
short weekend
€ 1490.-
 
€ 1340-
verlengdag
€ 730-
€ 800-
€ 660.-
dagtocht
€ 1250.-
€ 1370.-
€ 1020.-
dagdeel
€ 820-
€ 910.-
€ 740-
avondtocht
€ 640.-
€ 690.-
 € 580.-
   
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief haven-, diesel- en stroomkosten. Bij afkoop van de eindschoonmaak berekenen wij € 85,-  Voor iedere boeking berekenen wij €12.50 extra  voor STO garant.

STO garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maken wij gebruik van STO Garant voor alle pakketreizen. STO Garant is een erkende garantieregeling. Het is een derdengeldenregeling die uw betaling waarborgt tot na afloop van uw boeking. Als reiziger betaalt u het boekingsbedrag niet aan ons, maar aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden verwerkt alle betalingen voor STO Garant.

De dag na afloop van uw boeking wordt uw boekingsbedrag vrijgegeven van de derdengeldenrekening aan ons. Mochten wij voor het einde van uw boeking in een faillissement of surseance van betaling terechtkomen dan wordt uw boekingsbedrag vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). STO zal er dan, afhankelijk van de situatie, voor zorgen dat u uw boekingsbedrag terugkrijgt, uw boeking kunt vervolgen of naar het eindpunt van uw boeking kunt reizen.

Hiermee hebben wij ons van bescherming bij insolventie voorzien bij STO Garant. Wanneer diensten door insolventie van ons niet worden verleend, kunnen reizigers contact opnemen met STO Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@sto-garant.nl of +31 (0)85 13 02 943.

Uw boeking en betaling

Nadat u van ons een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van STO garant per e-mail (info@sto-garant.nl) een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U ontvangt een e-mail van STO Garant (info@sto-garant.nl) met informatie over het voldoen van de betaling voor uw boeking. Voor alle boekingen geldt dat het volledige boekingsbedrag voor aanvang van de boeking betaald dient te zijn aan de derdengeldenrekening.